loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund
loggor Alléskolan Allévux Sydnärkes Utbildningsförbund

E-login

Här kan du som personal, elev och vårdnadshavare ta del av skolans system.
Klicka på respektive ikon för att logga in.

Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16
sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16
E-post: alleskolan@alleskolan.eu